Miint no. - alternative produkter, interiør, smykker, krystaller og gaveartikler på nett
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,- NOK

Gratis frakt over kr. 1500

Personvernerklæring GDPR

DATABESKYTTELSE - GDPR

Spiru Design AS er forpliktet til å beskytte personvernet ditt. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker dine personlige data og hvilke rettigheter og muligheter du har i denne forbindelse.

HVEM ER ANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Spiru Design AS er ansvarlig for dine personopplysninger.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

Personopplysningene vi samler inn kan omfatte:

Kontaktinformasjon, for eksempel navn, stillingstittel, postadresse, inkludert hjemmeadresse, der du har oppgitt dette til oss, forretningsadresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, faksnummer og e-postadresse;
• Betalingsdata, for eksempel data som er nødvendige for behandling av betalinger og forebygging av svindel, inkludert kreditt- / debetkortnummer, sikkerhetskodenumre og annen relatert faktureringsinformasjon;
• Ytterligere forretningsinformasjon nødvendigvis behandlet i en forretningstransaksjon, prosjekt eller klientkontraktsforhold med Spiru Design AS eller frivillig levert av deg, f.eks. i en rekrutteringsprosess som instruksjoner gitt, betalinger, forespørsler og prosjekter;
• Ditt passord for Spiru Design AS-nettstedet eller andre passordbeskyttede plattformer eller tjenester, der du har en;
• Informasjon samlet inn fra offentlig tilgjengelige ressurser, integritetsdatabaser og kredittbyråer;
• Hvis det kreves lovlig for overholdelsesformål, informasjon om relevant og betydelig rettssaker eller andre rettssaker mot deg eller en tredjepart relatert til deg og samhandling med deg som kan være relevant for antitrustformål;
• Spesielle kategorier av personopplysninger. I forbindelse med registrering og tilgang til et arrangement eller seminar kan vi be om informasjon om helsen din med det formål å identifisere og ta hensyn til eventuelle funksjonshemninger eller spesielle diettbehov du måtte ha. Enhver bruk av slik informasjon er basert på ditt samtykke. Hvis du ikke gir slik informasjon om funksjonshemninger eller spesielle diettbehov, vil vi ikke kunne ta noen forholdsregler;
• Andre personlige data angående dine preferanser der det er relevant for salg og tjenester vi tilbyr.

Fra tid til annen kan det omfatte personopplysninger om ditt medlemskap i en profesjonell eller fagforening eller fagforening, helsepersonopplysninger, detaljer om kostholdspreferanser når det er relevant for hendelser som vi inviterer deg til, og detaljer om eventuelle kriminelle poster du måtte ha.

HVORDAN SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi kan samle inn personopplysninger om deg under en rekke forhold, inkludert

Når du eller din organisasjon søker informasjon eller råd fra oss eller bruker noen onlinetjenester;
• Når du eller din organisasjon surfer, gjør en forespørsel eller på annen måte samhandler på nettstedet vårt;
• Når du søker jobb eller åpen stilling i selskapet vårt;
• Når du eller din organisasjon tilbyr å tilby eller tilby tjenester til oss.
• Når du deltar på et seminar eller et annet Spiru Design AS-arrangement eller registrerer deg for å motta personlige data fra oss, inkludert opplæring; eller

I noen tilfeller samler vi inn personopplysninger om deg fra en tredjepartskilde. For eksempel kan vi samle inn personopplysninger fra organisasjonen din, andre organisasjoner du har kontakt med, offentlige etater, et kredittrapporteringsbyrå, en informasjons- eller tjenesteleverandør eller fra en offentlig tilgjengelig post.

-inngår en avtale med oss om kjøp av produkter/tjenester

- inngår et medlemskap hos oss

- sender oss e-post, SMS, sosiale medier eller annen korrespondanse

- melder seg på nyhetsbrev

- melder seg på arrangementer (kurs, workshops m.m.) i vår regi, gratis og betalte

bruker nettsiden vår (jfr. avsnittet om informasjonskapsler)

- søker jobb hos oss eller ansettes i bedriften

- legger igjen en kommentar/anmeldelse på nettsiden vår

- sender inn en henvendelse via kommunikasjonsverktøy eller kontaktskjema på nettsiden vår

- svarer på en spørreundersøkelse

MÅ DU OPPGI PERSONLIGE DATA?

Som et generelt prinsipp vil du gi oss dine personlige data helt frivillig; det er generelt ingen skadelige effekter for deg hvis du velger å ikke gi samtykke eller å oppgi personlige data. Imidlertid er det forhold der Spiru Design AS ikke kan iverksette tiltak uten visse av dine personlige data, for eksempel fordi disse personopplysningene er nødvendige for å behandle dine instruksjoner eller bestillinger og leveranser, gi deg tilgang til et internettilbud eller nyhetsbrev eller behandle din informasjon i en rekrutteringsprosess eller å gjennomføre en lovpålagt screening. I disse tilfellene vil det dessverre ikke være mulig for oss å gi deg det du ber om uten de relevante personopplysningene, og vi vil varsle deg om dette.

FOR HVILKE FORMÅL VIL VI BRUKE DATAENE DINE?

Vi kan bare bruke dine personopplysninger til følgende formål ("Tillatte formål"):

Å tilby salg av varer eller andre tjenester eller ting du kanskje har bedt om, inkludert onlinetjenester eller løsninger som instruert eller bedt om av deg eller din organisasjon;
• Administrere og administrere din eller organisasjonens forretningsforhold med Spiru Design AS, inkludert behandling av betalinger, regnskap, revisjon, fakturering og innkreving, supporttjenester;
• Overholdelse av våre juridiske forpliktelser (som for eksempel journalføringsforpliktelser), forpliktelser for screening eller registrering av overholdelse (f.eks. Eksportlover, handelssanksjoner og embargolover, for bekjempelse av hvitvasking av penger, finans- og kredittkontroll og svindel og kriminalitetsforebygging og oppdagelse) som kan omfatte automatiserte kontroller av kontaktdataene dine eller annen informasjon du oppgir om identiteten din mot gjeldende lister over sanksjonerte parter og kontakte deg for å bekrefte identiteten din i tilfelle en potensiell kamp eller innspilling med deg som kan være relevant for overholdelsesformål;
• Å analysere og forbedre våre tjenester og kommunikasjon til deg;
• Å beskytte sikkerheten til og administrere tilgang til våre lokaler, IT- og kommunikasjonssystemer, online plattformer, nettsteder og andre systemer, forebygge og oppdage sikkerhetstrusler, svindel eller andre kriminelle eller ondsinnede aktiviteter;
• For forsikringsformål;
• For å overvåke og vurdere samsvar med våre retningslinjer og standarder;
• For å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser og forespørsler, inkludert rapportering til og / eller revisjon av nasjonale og internasjonale reguleringsorganer;
• For å overholde rettskjennelser og øvelser og / eller forsvare våre juridiske rettigheter; og
• For ethvert formål relatert til og / eller underordnet noe av det ovennevnte eller andre formål som dine personlige data ble gitt til oss.

Der du uttrykkelig har gitt oss ditt samtykke, kan vi behandle personopplysningene dine også for følgende formål:

Kommunisere med deg gjennom kanalene du har godkjent for å holde deg oppdatert om den nyeste utviklingen, kunngjøringer og annen informasjon om Spiru Design AS produkter, teknologier og tjenester (inkludert nyhetsbrev og annen informasjon) samt Spiru Design AS opplæring, arrangementer og prosjekter;
• Kundeundersøkelser, markedsføringskampanjer, markedsanalyse, konkurranser, konkurranser eller andre salgsfremmende aktiviteter eller arrangementer; eller
• Å samle inn informasjon om dine preferanser for å opprette en brukerprofil for å tilpasse og fremme kvaliteten på kommunikasjonen og samspillet med deg (for eksempel ved hjelp av sporing av nyhetsbrev eller analyse av nettsteder).

Når det gjelder markedsføringsrelatert kommunikasjon, vil vi - der det er lovpålagt - bare gi deg slik informasjon etter at du har valgt og gi deg muligheten til å velge bort når som helst hvis du ikke ønsker å motta ytterligere markedsføringsrelatert kommunikasjon fra oss. Vi bruker ikke dine personlige data til å ta automatiserte avgjørelser som berører deg eller lage andre profiler enn beskrevet ovenfor.

Avhengig av hvilket av de ovennevnte tillatte formål vi bruker personopplysningene dine, kan vi behandle personopplysningene dine på ett eller flere av følgende juridiske grunnlag:

Fordi behandling er nødvendig for å utføre en kunde- eller leverandørinstruksjon (er) eller annen kontrakt med deg eller din organisasjon;
• For å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel å føre pensjonsregister eller poster for skattemessige formål); eller
• Fordi behandling er nødvendig for formål av vår legitime interesse eller for tredjepartsmottakere som mottar dine personlige data, forutsatt at slike interesser ikke overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

I tillegg kan behandlingen være basert på ditt samtykke der du uttrykkelig har gitt oss det.

HVEM VIL VI DELE DINE PERSONLIGE DATA?

Vi kan dele dine personlige data under følgende omstendigheter:

Vi kan dele personopplysningene dine mellom Spiru Design AS-enhetene på et konfidensielt grunnlag der det er nødvendig for å gi juridisk rådgivning eller andre produkter eller tjenester og for administrative, fakturering og andre forretningsformål. En liste over landene der Spiru Design AS-enheter er lokalisert, finner du på vårt Spiru Design AS -nettsted https://www.miint.no/.;
• Vi kan utlevere dine personlige data til eksterne partnere for å utføre oppgaver på våre vegne, som å tilby IT-tjenester eller hjelpe med markedsføring og rekruttering, administrasjon av pressemeldinger, dataanalyse eller statistikk.
• Vi kan utlevere kontaktinformasjonen din på en konfidensiell basis til tredjeparter for å samle inn tilbakemeldinger på Spiru Design AS tjenestetilbud, for å hjelpe oss med å måle ytelsen vår og forbedre og markedsføre våre tjenester;
• Vi kan dele dine personlige data med selskaper som tilbyr tjenester for hvitvasking av sjekk, reduksjon av kredittrisiko og andre formål med bedrageri og kriminalitetsforebygging, og selskaper som tilbyr lignende tjenester, inkludert finansinstitusjoner, kredittreferansebyråer og reguleringsorganer som slike personopplysninger deles med;
• Vi kan dele personopplysningene dine med en tredjepart som vi tildeler eller fornyer noen av våre rettigheter eller forpliktelser til;
• Vi kan dele personopplysningene dine med tredjeparter, for eksempel domstoler, rettshåndhevelsesmyndigheter, tilsynsmyndigheter eller advokater eller andre parter der det er rimelig nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av et juridisk eller rettferdig krav, eller for formålene med en konfidensiell alternativ tvisteløsningsprosess;
• Vi kan også instruere tjenesteleverandører innen eller utenfor Spiru Design AS, innenlands eller i utlandet, f.eks. delte servicesentre, for å behandle personopplysninger for de tillatte formål på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner. Spiru Design AS vil beholde kontrollen over og vil være fullt ansvarlig for dine personlige data og vil bruke passende garantier som kreves av gjeldende lov for å sikre integriteten og sikkerheten til dine personlige data når du engasjerer slike tjenesteleverandører;
• Vi kan også bruke aggregerte personopplysninger og statistikk for å overvåke bruken av nettstedet for å hjelpe oss med å utvikle nettstedet vårt og våre tjenester.

Ellers vil vi bare avsløre dine personlige data når du leder oss eller gir oss tillatelse, når vi er pålagt i henhold til gjeldende lov eller forskrifter eller rettslig eller offisiell forespørsel om det, eller som kreves for å undersøke faktisk eller mistenkt uredelig eller kriminell virksomhet.

Bruk av nettsiden

Når du bruker nettsiden vår behandler vi personopplysninger som IP-adresse og andre tekniske data, samlet inn via informasjonskapsler og analyseverktøy. Formålet er å gi deg en god brukeropplevelse, samt å utarbeide statistikk for å kunne forbedre og utvikle nettsiden og tjenestetilbudet vårt. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å gi deg en god brukeropplevelse, samt forbedring av nettsiden og tjenestetilbudet vårt. Les mer i neste kapittel.

 Informasjonskapsler og analyseverktøy

En informasjonskapsel («cookie») er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker en nettside. Nedenfor beskriver vi hvordan vi bruker informasjonskapsler og analyseverktøy på nettsiden vår https://www.miint.no/ og , i henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon.

Når du besøker nettsiden vår for første gang, eller etter at du har slettet informasjonskapsler, blir du informert om at vi bruker informasjonskapsler gjennom et banner som kommer opp på siden. Ved å klikke på banneret aksepterer du at vi bruker informasjonskapsler som beskrevet nedenfor, for at du skal kunne fortsette å bruke nettsiden vår.

Vi bruker følgende informasjonskapsler på nettsiden vår:

Mystore.no

brukerøkt, f.eks. for å holde brukeren innlogget (økt)

Google Analytics

_ga: skille mellom unike brukere (2 år)

_gat: begrense antall forespørsler

_gid: skille mellom unike brukere (1 dag)

Vi bruker følgende analyseverktøy på nettsiden:

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for å spore adferd på nettsiden, som beskrevet i kapittelet over. Vi bruker Facebook for å annonsering.

1 Skru av eller slette informasjonskapsler

Du kan selv skru av og/eller slette informasjonskapsler i nettleseren din. På nettstedet nettvett.no kan du lære hvordan du gjør dette for de fleste nettlesere. Der kan du også lære mer om sikrere bruk av internett. Hvis du skrur av eller sletter informasjonskapsler kan du imidlertid endre brukeropplevelsen din på et nettsted, og noen ganger vil ikke tjenester på en nettside fungere hensiktsmessig lengre.

 Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

I noen tilfeller overføres personopplysningene dine utenfor EU/EØS, for eksempel der vi bruker leverandører utenfor EU/EØS til å håndtere utsendelse av nyhetsbrev, til å behandle kundeopplysninger, for å tilgjengeliggjøre produkter og tjenester på nettsiden vår, for å muliggjøre betaling, for sikkerhet på nettsiden vår og ellers for å kunne drive virksomheten vår på en trygg og effektiv måte.

Overføring av personopplysninger til utenfor EU/EØS er kun tillatt til land EU-kommisjonen har godkjent, eller under nødvendige garantier etter personvernforordningen. Dette kan være Privacy Shield for leverandører vi bruker med tilhold i USA, bruk av EUs standardkontrakter, eller etter bindende virksomhetsregler. Dersom du vil vite hvilke leverandører vi bruker utenfor EU/EØS, og få tilgang til dokumentasjon av nødvendige gar, kan du kontakte oss på e-post post@miint no.

Sikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor, og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte. Blant annet bruker vi sterke passord, kryptering av data, tilgangskontroll og sikkerhetskopiering for å sikre dataene våre og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene vi oppbevarer, inkludert personopplysningene dine.

Vi bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester som webhotell, sikkerhet på nettsiden og PC, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering, og mer. Vi tillater kun andre å få innsyn i og/eller behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig (f.eks. ved IT-support).

 

Vi har etablert rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet, og vi vil, ved avvik, sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil vi også varsle berørte registrerte.

PERSONOPPLYSNINGER OM ANDRE MENNESKER SOM DU GIR OSS

Hvis du gir oss personopplysninger om noen andre (for eksempel en av dine direktører eller ansatte, eller noen du har forretningsforhold med), må du forsikre deg om at du har rett til å utlevere disse personopplysningene til oss og det, uten at vi tar noen ytterligere trinn, kan vi samle inn, bruke og avsløre personopplysningene som beskrevet i denne personvernpolicyen. Spesielt må du sørge for at den aktuelle personen er klar over de forskjellige forholdene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, ettersom disse forholdene er knyttet til den personen, inkludert vår identitet, hvordan vi kontakter oss, våre formål med innsamling, vår praksis for avsløring av personopplysninger (inkludert utlevering til utenlandske mottakere), individets rett til å få tilgang til personopplysningene og komme med klager på håndtering av personopplysningene, og konsekvensene hvis personopplysningene ikke blir gitt (for eksempel vår manglende evne til å tilby tjenester).

Å HOLDE PERSONLIGE DATA OM DEG SIKRE

Vi vil ta passende tekniske og organisatoriske tiltak for å holde dine personlige data konfidensielle og sikre i samsvar med våre interne prosedyrer som dekker lagring, utlevering av og tilgang til personopplysninger. Personopplysninger kan lagres på våre personlige datateknologisystemer, de fra våre entreprenører eller i papirfiler.

OPPDATERER PERSONLIGE DATA OM DEG

Hvis noen av personopplysningene du har gitt oss endres, for eksempel hvis du endrer e-postadressen din, eller hvis du vil avbryte enhver forespørsel du har gjort om oss, eller hvis du blir oppmerksom på at vi har noen unøyaktige personlige data om deg vennligst gi oss beskjed ved å sende en e-post til post@miint no. Vi vil ikke være ansvarlige for tap som oppstår på grunn av unøyaktige, uekte, mangelfulle eller ufullstendige personopplysninger som du gir oss.

HVOR LENGE OPPBEVARER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Personopplysningene dine vil bli slettet når det ikke lenger er rimelig nødvendig for de tillatte formål, eller når du trekker tilbake samtykket ditt (der det er aktuelt) og vi ikke er lovpålagt eller på annen måte tillatt å fortsette å lagre slike data. Vi vil spesielt lagre dine personopplysninger der det er nødvendig for Spiru Design AS å hevde eller forsvare seg mot juridiske krav til slutten av den aktuelle oppbevaringsperioden eller til de aktuelle kravene er avgjort.

DINE RETTIGHETER

Med forbehold om visse juridiske vilkår har du rett til å be om en kopi av personopplysningene om deg som vi har, å få korrigert eventuelle unøyaktige personopplysninger og motsette eller begrense vår bruk av dine personopplysninger. Du kan også komme med en klage hvis du er bekymret for vår håndtering av dine personlige data.

Hvis du ønsker å gjøre noe av det ovennevnte, kan du sende en e-post til

post@miint no. Vi kan be deg bevise identiteten din ved å gi oss en kopi av et gyldig identifikasjonsmiddel for at vi skal oppfylle våre sikkerhetsforpliktelser og for å forhindre uautorisert utlevering av data. Vi forbeholder oss retten til å kreve et rimelig administrasjonsgebyr for alle åpenbart grunnløse eller overdrevne forespørsler angående din tilgang til dine data, og for ytterligere kopier av personopplysningene du ber om fra oss.

Vi vil vurdere eventuelle forespørsler eller klager som vi mottar, og gi deg svar i tide. Hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt, kan du sende klagen til den aktuelle personvernregulatoren. Vi vil gi deg detaljer om din relevante regulator på forespørsel.

OPPDATERINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i mai 2018. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile eventuelle endringer i måten vi behandler dine personopplysninger på eller endrede juridiske krav. I tilfelle slike endringer vil vi legge ut den endrede personvernpolicyen på nettstedet vårt eller publisere det på annen måte. Endringene vil tre i kraft så snart de er lagt ut på dette nettstedet.

HVORDAN KOMME I KONTAKT MED SPIRU DESIGN AS

Vi ønsker dine synspunkter om nettstedet vårt og våre personvernregler. Hvis du vil kontakte oss med spørsmål eller kommentarer, kan du sende en e-post til

post@ miint no.

 

 

Trykk ENTER for å søke